Žalm 121: kompletný, komentár


post-title

komentárŽalm 121 je súčasťou skupiny pätnástich žalmov, od 119 do 133, recitovaných na púte do Jeruzalema, ktorá obsahovala stúpavú cestu az tohto dôvodu sa nazýva výstup.


Žalm 121 je kompletný

[1] Pieseň Nanebovstúpenia Pána. Pozerám sa na hory: odkiaľ bude pomoc?

[2] Moja pomoc pochádza od Pána, ktorý stvoril nebo a zem.


[3] Nedovolí, aby ti chodili nohy, tvoj opatrovník nebude zaspať.

[4] Strážca Izraela nebude zaspať, nebude zaspať.

[5] Pán je tvoj strážca, Pán je ako tieň, ktorý ťa kryje, a má po tvojej pravici.


[6] Cez deň ťa slnko nezasiahne ani mesiac v noci.

[7] Pán ťa ochráni pred všetkým zlom, ochráni tvoj život.

[8] Pán vás bude strážiť, keď idete von a keď vojdete, teraz a navždy.

PR A NÁKUPY KOZMETIKY za marec (December 2022)


Tagy: Biblické žalmy
Top