Pozdrav frázy


Priania na Deň matiek

Aphorizmy a frázy pre Deň matiek, pekné myšlienky a citáty, ktoré napíšete na blahoželanie, aby ste vyjadrili svoju náklonnosť tomu, kto nás porodil. Citáty pre deň matiek- Matka je základná...

Frázy pozdravov pre prvé prijímanie

Aforizmy a pozdravy z prvého prijímania, pekné myšlienky na lístky a citácie z evanjelia pripravené hovoriť alebo písať s odkazom na dôležitosť prijatej sviatosti. Prvé prijímanie- Dnes máš šťastný...

Frázy dňa žien: Zdravím 8. marca

Frázy pre Deň žien, výroky týkajúce sa aforizmu 8. marca a citácie, ktoré chcete napísať pri príležitosti tohto výročného výročia, ktoré sa oslavuje na medzinárodnej úrovni. Denné citácie pre ženy-...


Top