Biblické žalmy


Žalm 76: kompletný, komentár

komentár – Žalm 76 bol napísaný po porážke asýrskej armády, ktorá obkľúčila Jeruzalem, pravdepodobne kvôli epidémii cholery. Celá Judea sa zúčastňovala na potulkách ľudí, ktorí videli zvíťazené 46...

Žalm 62: kompletný, komentár

komentár – Autor Žalm 62, považovaný s najväčšou pravdepodobnosťou za Levit, ilustruje svoje tajomstvo za to, že je silný, keď čelí ťažkostiam a že je v pokoji, ktorý mu môže dať iba jeho Boh....

Žalm 102: kompletný, komentár

komentár – V Žalm 102 autor hovorí, že vidí spustošenie Sionu a urobil toľko nepriateľov kvôli svojej nádeji na budúce znovuzrodenie Jeruzalema. Ocitne sa obklopený mnohými, ktorí v minulosti boli...

Žalm 6: kompletný, komentár

komentár – Žalm 6 sa prezentuje ako modlitba počas mnohých utrpení života, žalmista uznáva svoje hriechy, ale dúfa v nekonečné Božie milosrdenstvo. Žalm 6 je kompletný[1] Pre zbormistra. Pre...

Žalm 20: kompletný, komentár

komentár – Vo forme modlitby pozdravu za kráľa, s ktorým je spojený žalmista, v Žalm 20 hovoríme o pomoci, ktorá príde od Boha k hlave jeho ľudu z jeho nebeskej svätyne alebo z neba, aby sa dostal z...

Žalm 73: kompletný, komentár

komentár – V Žalm 73 autor poukazuje na ťažkosti, s ktorými sa stretáva v súvislosti s uvedomením si, že bezbožní a arogantní prechádzajú obdobím prosperity, ktoré hromadia bohatstvo, zatiaľ čo v...

Žalm 2: kompletný, komentár

komentár – Autor žalmu 2, zaplavený vierou v Boha, poukazuje na chyby a postoje absurdného boja proti Bohu vykonávaného mocnými zeme a tými, ktorí ich hlúpo sledujú. Žalm 2 je kompletný[1] Prečo sa...

Žalm 35: kompletný, komentár

komentár – Žalm 35 sa otvára prosbou Pána, aby sa bránil proti žalobcom proti nevinnému predvedenému pred súd, čo je operácia organizovaná na zničenie jeho morálky. Aj keď reakcia na obrovskú bolesť...

Žalm 147: kompletný, komentár

komentár – V Žalm 147 autor prosí, aby chválil, potvrdzujúc, že ​​je dobré spievať chválu Pánovi, ktorý sa týmto správaním chce obrátiť k nemu plný viery a cítiť sa zahrnutý v jeho prozreteľnosti a...

Žalm 125: kompletný, komentár

komentár – V Žalme 125 je autor presvedčený o stabilite hory Sion, ktorá predstavuje Jeruzalem, ako výsledok zasľúbení, ktoré dal Pán, nebude sa báť každý, kto dôveruje Pánovi. Kompletný žalm...Top